Lansti.com

Alat-alat Ganti Baru.

iklan (gambar Cnth) NC25-4 Display Board. Klik untuk besarkan.

Visi dan Misi Kami

Kepuasan Pelangan adalah matlamat kami, keselamatan dan kualiti adalah wawasan utama kami, untuk memberi perkhidmatan kepada pelangan kami tanpa sebarang aduan atau kelemahan kepada kualiti perkhidmatan yang kami berikan. Kami berusaha untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada semua pelangan kami.

Visi Kami:
1) Perkhidmatan yang cepat dan berkualiti.
2) Memberikan penyelenggaraan yang proaktif.
3) Jaminan dalam semua perkhidmatan yang diberi.
4) Memastikan kesemua keselamatan ditahap yang tinggi.
5) Memastikan setiap aduan oleh pelangan di selesaikan dengan segera.
6) Yang paling penting ialah kecekapan pihak pengurusan menyediakan perkerja-perkerja mahir yang berkelayakkan mengikut bidang yang diceburi.

Misi Kami:
Untuk melahirkan lebih ramai pakar-pakar dalam bidang kejuruteraan dan Mekanikal, bagi bidang penyamanan udara dan penyejuk beku, dan peluang perkerjaan bagi pelajar-pelajar Vokasional dan Teknik.